Reki

Reiki är en så kallad energiterapi som har till syfte att hjälpa kroppen med sin egen läkningsprocess. Denna process pågår hela tiden utan att vi tänker på det. Man annvänder sig av kvantenergi som finns runt oss överallt i hela universum.

Jag fungerar som en mottagare och skickar överskottet jag själv inte har behov av just då till kunden som får ta del av denna energi. Beröringen är en av det viktigaste delarna i denna form av terapi, som vilket ger en mänsklig värme och omtanke för kunden som blir ompysslad.

Idag vet man att endast beröring kan ge energi till självläkningingen och det känns bättre då någon bryr sig om en.

på Wikipedia Skriver man detta:

Reiki är en form av japansk handpåläggning ifrån sekelskiftets (1800-1900) Japan, vilken skapades av Mikao Usui. Reikin får anses vara en lära med starka inslag av helande magi organiserat som en traditionell budo-dojo med olika grader av upphöjelse och med tillhörande personkult av filosofins grundare. I västvärlden har den fått en mer New Age-influerad framtoning och har nått en vid spridning trots att det helt saknas bevis för att reikin har någon medicinsk effekt. Healingformen har under senare år tagit sig nya former som healing via till exempel telefon eller e-mail.

Pris

60 min 750 kr
120 min 1500 kr

Muskelrekond

08-99 99 03
muskelrekond@gmail.com

Olshammarsgatan 15 Kv
124 75 Bandhagen